Objava Politiku Kvalitete i Zaštite Okoliša

Kako bi iznijeli strateški smjer u kojem se tvrtka kreće, te tako postavili okvir za definiranje ciljeva, tvrtka e-Kolektor je 18.07.2016. godine objavila Politiku kvalitete i zaštite okoliša.

Tvrtka e-Kolektor je u procesu implementacije sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem prema zahtjevima normi ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, kako bi ubrzo stekla predispozicije da kvalitetu svog poslovanja potvrdi i certifikatima neovisne ocjenjivačke kuće.
Objavu možete pogledati ovdje: