Diljem cijele Hrvatske

e-Kolektor d.o.o.
Slavonska avenija 58
10000 Zagreb
Hrvatska

OIB: 50538578553
MBS: 080905438
MB: 04205472
Banka: Zagrebačka Banka
IBAN: HR4523600001102505634
Direktor društva: Mirela Drempetić