Usluge za klijente

Upravljanje Otpadom

Gospodarenje otpadom ili zbrinjavanje otpada uključuje sve aktivnosti koje se bave s otpadom počevši s njegovim sakupljanjem, a završavajući s njenovim konačnim zbrinjavanjem. Aktivnosti koje su povezane sa zbrinjavanjem otpadom su sakupljanje, transport, obrada i konačno zbrinjavanje. Nadalje, gospodarenje otpadom također se bavi s temama regulacije, smanjenja i praćenja količina otpada. Posljedično, nabrojane aktivosti se provode kod nas kako bi osigurali visokokvalitetno, učinkovito i efektivno gospodarenje otpadom.

U e-Kolektoru se bavimo razvojem strategije gospodarenja neopasnim otpadom poput papire, folije, plastike, drva, biorazgradivog otpada i dr..

Što možemo učiniti za Vašu kompaniju?

Povjeravajući e-Kolektoru gospodarenje otpadom Vaše tvrtke svi izazovi i brige vezani uz otpad će biti preuzeti. Izrađujemo plan gospodarenja otpadom prilagođen Vašem području djelatnosti i Vašoj viziji o održivom gospodarenju otpadom. Organiziramo sakupljanje i odvoz otpada s Vaših lokacija. S našim specijaliziranim spremnicima, zbrinjavanje otpada na Vašim lokacijama će biti izvedeno s lakoćom. Povrh toga, u postupanju s otpadom poštujemo sve zakonske propise i vodimo propisanu dokumentaciju.

Također nudimo usluge poput čišćenja separatora i mastolova te propisno uništavanja povjerljivih dokumenata i arhivske građe.

S nama kao Vašim partnerom u gospodarenju otpadom Vaša vizija da postanete ekološki osjetljiva tvrtka je nadomak ruke.

Recikliranje

Recikliranje podrazumjeva procese koji su potrebni da bi otpad postao korisna sirovina. Vezano na spomenuti proces, moguće je smanjiti emisiju stakleničkih plinova. Nadalje, pojačano korištenje svježih sirovina kao što su pamuk i drvo se smanjuje i okoliš može prodisati.
U procesu recikliranja iznimno je važno prvo sortirati, odnosno izdvojiti i klasificirati otpad sukladno vrsti zato što se brojne vrste otpada mogu ponovno koristiti ako su ispravno razdvojene ili zasebno sakupljene. Štoviše, zbrinjavanje otpada se može reducirati, kao i zagađenje vode i zraka.

Sakupljamo sekundarne sirovine kao npr. papir, folija, drvo, metal, staklo, plastika i dr. predodređene za recikliranje i sortiramo ih u našim postrojenjima. Uz to, vršimo zbrinjavanje otpisane robe i robe kojoj je istekao rok trajanja.
Nakon procesa sortiranja, reciklirani materijal se odvozi/šalje/prodaje našim partnerima koji otpad pretvaraju u korisnu sirovinu.

Želite reciklirati, ali ne znate od kuda početi?

e-Kolektor d.o.o. nudi pomoć da Vaša tvrtka započne s procesima recikliranja kako bi poboljšala društveno i okolišno održivo poslovanje. Više ovdje.

Sakupljanje Otpada

Sakupljanje otpada je ključni dio cjelokupnog procesa gospodarenja otpadom. Kako bi bili u mogućnosti reciklirati ili zbrinuti otpad na ekološki prihvatljiv način, ispravno sakupljanje je vrlo važan korak. e-Kolektor d.o.o. je ponosni vlasnik specijaliziranog voznog parka kojeg čini 100 vozila te preko 2000 kontejnera i preša koji doprinose kvalitetnom procesu sakupljanja otpada. U sklopu naše usluge na korištenje Vam dajemo potrebnu infrastrukturu za pravilno prikupljanje otpada.

Otpad nastao tijekom procesa Vaše industrije će se sakupljati u intervalima koji najbolje odgovaraju organizaciji. Nudimo spremnike za sakupljanje svih vrsta otpada, kao npr. spremnike za materijale koji se mogu reciklirati (papir, folija, drvo, metal, staklo, plastika itd.) ili biorazgradivi otpad. Uz to, sakupljamo i glomazni otpad.

Uvoz/Izvoz Otpada

U cilju provođenja procesa recikliranja na najbolji I najodrživiji način, surađujemo s partnerima u susjednim zemljama. Štoviše, izdvojene sekundarne sirovine I izvozimo.

Skladištenje Otpada

Tijekom procesa sakupljanja otpada, javlja se potreba za skladištenje istog dok se ne reciklira ili ne zbrine, za što imamo osiguran adekvatan prostor. Ukoliko nam predajete glomazni otpad ili drugu vrstu otpada koja zauzima veću površinu tijekom skladištenja, pomažemo Vam ukloniti takvu vrstu otpada iz Vaših prostorija te unutarnjeg i vanjskog skladišnog prostora.