Stručnjaci u ekološki učinkovitom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj

Certifikati

Pouzdan partner za gospodarenje otpadom

e-Kolektor je tvrtka specijalizirana za gospodarenje otpadom. Prisutni smo na području cijele Hrvatske. Cilj nam je stvarati čišći okoliš u kojem će društvo zadovoljnije živjeti. U postizanju cilja, recikliranje otpada predstavlja jedan od najvažnijih koraka.

U svakoj industriji nastaje opasni i neopasni otpad. Pravilnim odlaganjem otpada, isti postaje korisna sirovina čime je omogućen daljnji proces recikliranja i ponovne uporabe što dovodi do uštede sirovine i energija, smanjenja onečišćenja okoliša i smanjenja količina novoproizvedenog otpada.

Zašto odvojeno skupljati otpad?

Održivi razvoj zahtijeva postupanje s otpadom sukladno načelima zaštite okoliša, društvene prihvatljivosti i ekonomičnosti. Najbolje rješenje bi bilo da se stvaranje otpada može u cijelosti izbjeći. Otpad koji se ne može izbjeći treba, koliko god je to moguće, ponovno uporabiti uz uravnotežene ekološke i ekonomske uvjete. U tu ga je svrhu posebno važno odvojeno skupljati (po vrstama) na mjestu njegovog nastanka, s dvostrukom namjenom:

  • izdvajanja iskoristivog dijela (papir, staklo, karton, biootpad, plastika i dr.) s ciljem recikliranja te
  • izdvajanja opasnog otpada (ulja, baterija, lijekova, kemikalija i dr.) s ciljem detoksikacije i recikliranja.

Odvojenim se sakupljanjem i recikliranjem otpada izbjegava njegovo odlaganje. Time se omogućuje iskorištavanje mnogih korisnih sastojaka, jer se odvojeno prikupljene vrste otpada lako koriste kao sirovine za dobivanje novih proizvoda. Pritom se smanjuje onečišćenje okoliša, a posebno štedi energija. Osim toga, odvojenim se sakupljanjem i recikliranjem otpada ostvaruju i druge gospodarske koristi poput smanjenja uvoza sekundarnih sirovina (npr. staklo, papir i metal), zapošljavanja radnika, smanjenja troškova odlaganja i slično.
Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom proizvođač otpada mora svoj otpad predati osobi koja ima dozvolu za sakupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada.

e-Kolektor Vam pomaže postati ekološki osjetljiva tvrtka!

U nastavku možete provjeriti koje sve usluge nudi e-Kolektor te ćemo u suradnji s Vašom tvtkom izraditi plan sustavnog gospodarenja otpadom. Kako za tvrtke, tako i za građane nudimo otkup korisnog otpada po atraktivnim cijenama.

Gospodarenje otpadom

Radimo plan odvoza i zbrinjavanja otpada koji najbolje odgovara Vašoj tvrtci

Gospodarenje otpadom

Na održiv i učinkovit način gospodarimo raznim vrstama neopasnog otpada

Više

Industrijski otpad

Recikliranjem osiguravamo cirkularnu ekonomiju i ponovnu uporabu vrijednih sekundarnih materijala

Industrijski otpad

Sakupljanjem sekundarnih sirovina I njihvom obradom uz pomoć partnera osiguravamo održivu uporabu još uvijek korisnik materijala

Više

Otpad od građana

Recikliranjem osiguravamo cirkularnu ekonomiju i ponovnu uporabu vrijednih sekundarnih materijala

Otpad od građana

Nudimo otkup papirnatog i plastičnog otpada od građana (fizičkih osoba) na više lokacija diljem Hrvatske

Više

Sakupljanje otpada

Koristimo vlastiti vozni park specijaliziranih vozila za sakupljanje neopasnog otpada

Sakupljanje otpada

Izrađujemo planove sustavnog sakupljanja otpada sukladno potrebama Vaše tvrtke te osiguravamo vlastite kontejnere/spremnike i odvoz s voznim parkom od preko stotinu specijaliziranih vozila

Više

Uvoz/izvoz otpada

Surađujemo s renomiranim tvrtkama u regiji kako bi osigurali kvalitetnije praćenje materijala nakon sakupljanja

Uvoz/izvoz otpada

Izvozom korisnih sekundarnih sirovina pomažemo produljenju životnog vijeka materijala te participiramo u društveno odgovornom poslovanju

Više

Naši cijenjeni partneri

Zahvalni smo na pruženoj prilici da surađujemo s preko 300 cijenjenih klijenata kojima pružamo podršku u području gospodarenja otpadom. Mnoge su nam poznate hrvatske tvrtke dale povjerenje da organiziramo procese gospodarenja otpadom u njihovoj industriji te u svakoj od njih opravdavamo ukazano povjerenje.

Ovdje možete saznati više o našim cijenjenim klijentima.